pil

pil

pil

pil

Jens Christian Jensen Mølbak
(1814-1900)

Mette Kirstine Larsdatter
(1815-1899)

Iver Christensen
(1806-1893)

Inger Marie Nielsdatter
(1803-1890)


Martin Jensen
(1875-1938)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
Caroline Jørgine Christine Ejersted

Martin Jensen

  • Født: 19 okt. 1875, Mosbjerg, Horns Herred 15
  • Ægteskab: Caroline Jørgine Christine Ejersted den 13 maj 1900 i Mosbjerg Kirke 14
  • Død: 18 mar. 1938, Hjørring Bjerge i en alder af 62 år
  • Begravet: 23 mar. 1938, Hjørring, Sct.Catharinæ Kirkegård 16

Billede

  Notater:

I 1918 kom Martin Jensen udfor en alvorlig ulykke. Herom kunne læses i Skagen Avis 1918: "Alvorlig ulykke. Et alvorligt ulykkestilfælde fandt igår sted på gasværket. Gasmester Karstensen kom nemlig ud på værket og fandt gasarbejder Martin Jensen liggende fuldstændigt bevidstløs og tilsyneladende stærkt medtaget. Det var en gasforgiftning og den havde skønt Karstensen blot havde været fraværende i 10 minutter, virket stærkt. Karstensen tog øjeblikkelig fat og fik Jensen bragt op af en kasse, hvori han var faldet ned. En læge blev straks tilkaldt, og imens arbejde Karstensen med den forgiftede, som lidt efter lidt kom til sig selv, men var meget afkræftet. Han blev senere bragt til sit hjem og befinder sig nu godt. Men var gasmesteren kommet til nogle minutter senere, er det uvist, om Jensens liv havde været til at redde."

I avisen kunne man ved Martin Jensens død læse følgende minderune skrevet af Chr. Nørgaard. "I Morgen eftermiddag Kl. 14.15 begraves arbejdsmand Martin Jensen, Hjørring Bjerge, fra Sct. Catharinæ Kirkegaard. Den brave, trofaste Slider er gaaet ind til den evige Hvile. Jeg har kendt ham i mange Aar og føler Trang til at meddele nogle Træk af hans Liv, der kaster spredte Glimt over hans beskedne og stræbsomme Færd. Jeg lagde Mærke til ham, naar jeg saa ham i Arbejde, han tog fat med en god Vilje og skaanede sig aldrig. Det var for det meste haardt arbejde, han var med til.Haandlangerarbejde ved Kommunens brolægning og lign. Jeg synes, jeg kan se ham endnu, naar han skred hen ad Gaden; der var Fart under Martin Jensen. At ogsaa andre lagde mærke hertil frem gik af en Samtale, jeg engang havde med Stadsingeniøren om kommunalt Arbejde m.m.: "Ja, Martin Jensen er en Slider", bemærkede Ingeniøren - med stærk Betoning paa sidste Stavelse. Han var oprindelig Landarbejder og tjente i sine unge dage paa et par gaarde i Hørmested, altid paa samme Stcd i flere Aar. .Altid omtalte han sine daværende Arbejdsgivere og Pladser paa en smuk Maade, og altid var han vellidt af saavel. Husbond som medtjenere. Første Gang jeg kom i nærmere Berøring med ham var, da han en dag kom ind til mig paa Anvisningskontoret og bad mig om at skaffe ham Arbejde.Arbejdet her i Byen var sluppet op, og han kunde ikke finde sig i Leddiggang; hellere tage ud pa landet og arbejde end at gaa og tære paa understøttelsen her i byen, sagde han, selvom Fortjenesten var mindre. Det lykkees mig ogsaa gentagne gange at skaffe ham beskæftigelse, engang ved tørvearbejde i Bjergby og engang ved almindeligt daglejerarbejde i samme egn. Det var dog kun i korte perioder. Saasnart der kunde faas arbejde i byen, tog han det selvfølgeligt, men fra gaardene hvor han har været, blev der ofte ringet op, om de ikke kunne faa ham igen. Efter vi saaledes havde stiftet bekendtskab -og venskab -thi at kende Martin var det samme som at være hans ven -kom han ofte ind til mig paa kontoret, hvor vi, naar lejlighed gaves, fik os mangen hyggelig passiar om forskellige spørgsmål; han var ikke uden intelligens og i besiddelse af af en klar forstand kunde han paa tomandshaand ofte fremkomme med træffende bemærkninger. Undertiden fik jeg ved disse besøg et indblik i hans beskedne og nøjsomme familieliv. Engang fortalte han, at han i sin ungdom en aftenstund sammen med sin forlovede ( den kvinde der senere blev hans livsledsagerinde) var gået forbi et et lille venligt hus, og hun havde da sagt:" kunde vi to engang komme så vidt at vi kunde få et sådant hus". Ja kunde vi endda havde han svaret, og så vidt kom de da også. Hjemmet i Bjergene var netop et sådant hus, som de havde ønsket i de unge dage. En tid var Martin Jensen lygtetænder her i byen, det var i gasbelysningens tid. For mit indre øje ser jeg ham endnu, når han tonede frem. Med fuld fart skridtede han hen ad gaden med stagen i hånden, der var fart under ham, lygterne skulde tændes indenfor et bestemt klokkeslet, og hvor var hans lygter blankpudsede og rene, ja de var ren som hans karakter var ren. Men farten standsede da nervesammenbrudet kom. - Ja , Martin Jensen var på sin vis kommunal funktionær, dog ikke af de store. Hans funktion bestod i at passe lygter, han nåede ikke synderligt højt på samfundsstigen, ikke højere end på det nederste trin, men hans gerning blev passet samvittigshedsfuldt; i den henseende kunne han måske tjene til eksempel for mangen en højerestående tjenestemand, og der er ingen tvivl om, at arbejdet vil blive mindet nu ved hans død. Vort berømte byråd er jo ikke karrigt, men ser stort på tingene og har stadig beboernes og især småfolks vel for øjet. Et så humant - ja, næsten overhumant byråd - vil sikkert også påskønne Martin Jensens arbejde i kommunens tjeneste og lade opsætte en smuk mindesten på hans grav."

16,17

Billede

  Begivenheder i hans liv:

• Beskæftigelse: Vejmand/Gasværksarbejder. 18

• Dåb, 11 jun. 1876, Mosbjerg Kirke. 19


Billede

Martin blev gift med Caroline Jørgine Christine Ejersted, datter af Erik Christian Ejersted og Ane Kirstine Jensen, den 13 maj 1900 i Mosbjerg Kirke.14 (Caroline Jørgine Christine Ejersted blev født den 25 okt. 1877 i Vester Brønderslev, Børglum Herred 20 og døde den 07 aug. 1962 i Hjørring, DE Gamles Hjem.)
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 26 jul. 2012 med Legacy 7.5 fra Millennia